Privacy Policy

Hier kunt u het nieuwe privacybeleid van Anand Opleidingen lezen dat sinds 1 mei 2018 van kracht is.

We hebben dit privacybeleid geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom.

PRIVACY VERKLARING Anand Opleidingen

Anand Opleidingen gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft (1566CC) aan de Kralingen 27A, hierna te noemen “Anand Opleidingen” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Anand Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Anand Opleidingen u over de manier waarop Anand Opleidingen uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Anand Opleidingen worden aangeboden op www.Anand.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Persoonlijk

Anand Opleidingen gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Anand Opleidingen past wat u op www.Anand.nl ziet aan op uw interesses. Anand Opleidingen gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bezoeken, uw IP-adres en cookies.

  1. Doel

Anand Opleidingen verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.Anand.nl of uw inschrijving voor een cursus of opleidingen gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Anand Opleidingen gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Anand Opleidingen .

  1. Inschrijving

In uw account op onze beveiligede Cloud slaat Anand Opleidingen onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), geboortedatum, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en cursussen en/of opleidingen waarvoor is ingeschreven.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Anand Opleidingen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
Anand Opleidingen op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Anand Opleidingen maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Anand Opleidingen ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via het contactformulier op anand.nl/contact

Artikel 5 Cookies

1.  Het is mogelijk dat Anand Opleidingen tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.anand.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Anand Opleidingen

  1. Anand Opleidingen heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Anand Opleidingen verwerkt ten behoeve van www.anand.nl. Anand Opleidingen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Anand Opleidingen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste inschrijving, tenzij Anand Opleidingen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. Anand Opleidingen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.anand.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.anand.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Houd voor alle wijzigingen regelmatig www.anand.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 5 april 2018.
©Anand Opleidingen