Erkende massage opleiding van Anand

CRKBO Geregistreerde instellingHet CRKBO is door de Nederlandse Overheid aangewezen als instituut om instellingen voor kort beroepsonderwijs te controleren. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Anand is geregistreerd bij het CRKBO. Website: www.crkbo.nl

logoktno

Een goede keuze maak je als je kiest voor scholing die bij je past, die je aanvult in je ontwikkeling en die bovendien overeenkomt met de eisen van jouw beroepsorganisatie en daarmee de markt waarin je actief bent. Omdat het voor beroepsorganisaties vaak lastig is om kwaliteit in scholing te herkennen en in zijn volledigheid in beeld te brengen, kunnen zij dit deel van hun taak uitbesteden aan KTNO. Anand verzorgt een door KTNO erkende massage opleiding.

Beroepsverenigingen waarbij je je kunt aansluiten met de erkende massage opleiding

batc-logoIn 1998 is de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) opgericht, met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten. BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed HBO geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes. Kern is onze visie dat elke therapeut vanuit zijn eigenheid natuurgericht kan werken, want dat geeft de hoogste kwaliteit naar de consument. Anand verzorgt een door BATC erkende massage opleiding. Website: www.batc.nl

 

 

erkende massage opleiding
De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1992. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep. BMS-leden zijn collectief verzekerd voor bedrijfsongevallen en -aansprakelijkheid, ontvangen 4x per jaar het verenigingsorgaan ‘Message’ en kunnen gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan diverse activiteiten. Anand verzorgt een door BMS erkende massage opleiding.

 

LVNG

De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) is in 1989 opgericht omdat er behoefte was aan een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen en ontwikkelen van de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland en daarnaast, het streven naar wettelijke erkenning van de natuurgeneeskundig therapeut. De LVNG onderscheidt zich van andere beroepsverenigingen omdat zij gekozen heeft voor de aanwezigheid van meerdere specialismen binnen één vereniging. Anand verzorgt een door LVNG erkende massage opleiding.

VBAGlogo2014

De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Anand verzorgt een door VBAG erkende massage opleiding.

Vereniging Cirkel

reikicirkel_logo

Raymond Besems, De Reiki Master die deze cursus geeft, is sinds 1998 aangesloten bij Reiki Cirkel. Na afsluiting van de opleiding tot Reiki Master kun je ook aansluiting bij Reiki Cirkel aanvragen. De Vereniging Cirkel heeft tot doel: het in vrijheid tot haar leden, in stand houden van het Reiki-Usui System of Natural Healing. Zij maakt zich sterk tot het bevorderen van Reiki, behoud kwaliteit van Reiki, het toegankelijk maken van Reiki, behartigen van belangen van de leden, het tegengaan van misbruiken.  Website: www.reikicirkel.nl

Vereniging voor Stoelmasseurs

Vereniging-stoelmasseurs

Cursisten die de cursus stoelmassage hebben gevolgd kunnen zich aansluiten bij de verengiging voor stoelmasseurs. De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is opgericht in 2009 door zelfstandig ondernemers uit de stoelmassage branche. Zij wilden daarmee de professionaliteit van stoelmassage bevorderen, de beroepsbelangen van de aangesloten stoelmasseurs behartigen en stoelmassage beter op de kaart zetten. www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl

Thaise Yoga Massage Lijn

shivagokomarpaj

De meeste traditionele Thaise genezers komen van de lijn van de Grote Heelmeester Jivaka Komarabhacca, Boeddha’s persoonlijke arts. In toevoeging daarop wordt de directe lijn van leraren gezien als een belangrijke indicatie van de authenticiteit en een keurmerk van hoge kwaliteit. De Shivagakomarpaj Lijn is een van de meest gerespecteerde en wijdverbrijde lijnen van Thaise Yoga massage in de wereld. De cursus thaise yoga massage is vergelijkbaar met de basistraining van Het Old Medicine Hospital, gelegen in Chiang Mai, Thailand. www.thaimassageschool.ac.th